Waluty
Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego RONIN.NET.PL

Wstęp
1.    Sklep internetowy pod adresem www.ronin.net.pl (dalej Sklep Internetowy) prowadzi Arkadiusz Ossowski Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „RONIN” z siedzibą we Wrocławiu, adres 53-677 Wrocław ul.Nabycińska 5/7 m.58, REGON 021086229, NIP 8971615412.
2.    Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „RONIN” z siedzibą we Wrocławiu, adres 53-677 Wrocław ul.Nabycińska 5/7 m.58.
3.    Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi
1.    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.ronin.net.pl, e-maila lub telefonicznie (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie siedzibie firmy (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
2.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a P.H.U. „Ronin” Arkadiusz Ossowski.
3.    W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką rachunku lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
4.    W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta osobiście w siedzibie sklepu internetowego. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem rachunku. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5.    Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - zapłata i odbiór zamówionych produktów (więcej w zakładce "Jak kupować").
6.    Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z informacją na temat zamówionych przedmiotów, formą przesyłki a także danymi do wykonania wpłaty.
Kolejne etapy / statusy zamówień będą przesyłane drogą mailową z chwilę ich zmiany.
Informacja o cenie podawana na stronie http://www.ronin.net.pl/ ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu. 
7.    W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może (ale nie musi) być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
8.    W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
9.    Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.ronin.net.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
10.    Ceny produktów umieszczone na stronie www.ronin.net.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
11.    Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.
12.    W trosce o zapewnienie towaru dla jak największej grupy Klientów, sklep internetowy nie przyjmuje zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż pięć sztuk tego samego produktu mogą zostać przez Spółkę anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
13.    Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty: (1) przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym eCard przed dostawą, przy rezerwacji - gotówką, przelewem bankowym.
Dostawa:
1.    Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania  towaru do wysyłki do Klienta.  Jeżeli termin realizacji będzie inny, zostanie on ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem (krok 2).
2.    Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem kurierskim lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego po wcześniejszym ustaleniu terminu (siedziba firmy, nie jest adres sklepu stacjonarnego). Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa".
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty
1.    Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepie ronin.net.pl lub telefonicznie.
2.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
3.    W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w terminie do 14 dni.
4.    Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy są określone w zakładce "Pomoc". Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
5.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:  

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Odnośnie reklamacji i zwrotów, informację można znaleźć w dziale: Reklamacje i Zwroty


Pozostałe:
1.    Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
2.    Zdjęcia a także opisy umieszczone na stronie ronin.net.pl są własnością P.H.U. „Ronin”. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest łamaniem prawa z godnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.    Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep P.H.U."RONIN" www.ronin.net.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych (newsletter). Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
4.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
5.    Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
6.    Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
7.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
8. Zakupy w sklepie mogą dokonywać jedynie osoby które ukończyły 18 lat, lub osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jedynie za pisemną zgodą prawnych, pełnoletnich opiekunów
9. Zamówienia mogą zostać anulowane po okresie 7 dni od daty ich złożenia w przypadku nie uiszczenia za nie opłaty (jeśli wybrano opcję zapłaty - przedpłata).

Zgodnie z nowymi przepisami, Klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl